Türkçe Öğretmenlerinin Yazma Stratejilerine Dair Görüşleri


Mete F., Esendemir N.

YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.17, no.1, pp.579-602, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 17 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.579-602
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study is to determine the views of Turkish teachers about writing strategies. Writing strategies play a critical role in solving the problems encountered in writing, which is seen as the most difficult learning field recently acquired among basic language skills. Teachers' strategic writing education depends on their students to comprehend writing strategies. In this respect, it is important to determine the views of Turkish teachers about writing strategies. The research was carried out with 10 Turkish teachers working in 6th and 7th grade levels in 5 different secondary schools in 2 central districts of Van province. This study was carried out by qualitative research method. Interview technique was used to collect research data. Semi-structured interviews were conducted with teachers who were participants of the study. The obtained data were analyzed by descriptive analysis technique. As a result of the study, it was found that it is difficult to implement some writing strategies in Turkish Language Teaching Program according to Turkish teachers. Factors causing this situation; the lack of knowledge and practice at the undergraduate level; In addition, it was revealed that Turkish teachers' level of knowledge about writing strategies was not sufficient. In the light of these conclusions reached by the researcher, some suggestions were made to improve the writing strategies education.

Bu çalışmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin yazma stratejilerine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Temel dil becerileri arasında en son edinilen zor bir öğrenme alanı olarak görülen yazmada karşılaşılan problemlerin çözümünde yazma stratejileri, çok kritik bir role sahiptir. Öğretmenlerin stratejik bir yazma eğitimi vermesi ise öğrencilerine yazma stratejilerini kavratmasına bağlıdır. Bu bakımdan Türkçe öğretmenlerinin yazma stratejilerine dair görüşlerinin belirlenmesi önemli görülmektedir. Araştırma, Van ilinin iki merkez ilçesinde yer alan beş farklı ortaokulda 6 ve 7. sınıf düzeylerinde görev yapan 10 Türkçe öğretmeni ile yürütülmüştür. Bu çalışma, nitel araştırma yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırma verilerinin toplanmasında görüşme tekniğine başvurulmuştur. Araştırmanın katılımcıları olan öğretmenlerle yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen veriler, betimsel analiz tekniğiyle çözümlenmiştir. Araştırma neticesinde, Türkçe öğretmenlerine göre Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda yer alan bazı yazma stratejilerinin uygulanmasının zor olduğu tespit edilmiştir. Bu duruma yol açan faktörleri; lisans düzeyindeki bilgi ve uygulama eksikleri ile hizmet içi eğitimin yetersizliği şeklinde sıralamak mümkündür. Ayrıca Türkçe öğretmenlerinin yazma stratejilerine dair bilgi düzeylerinin yeterli olmadığı ortaya çıkmıştır. Araştırmacı tarafından ulaşılan bu sonuçlar ışığında yazma stratejileri eğitiminin iyileştirilmesi yolunda bazı öneriler sunulmuştur.