KONVEKTİF KURUTMA FIRININDA TUĞLA ÇAMURUNUN KURUTMA KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ


Kuş B., YILDIRIM A. , SEVİNDİR M. K. , AĞRA Ö.

4. Uluslararası Katılımlı Anadolu Enerji Sempozyumu, 18 - 20 April 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text