4-[4-(2-Etilhekziloksi)benzoiloksi]benzoik asid Sıvı Kristalinin Bazı Çözücülerle Termodinamik Etkileşimleri


Ocak H., Mutlu Yaniç S., Cankurtaran Ö., Karaman F., Bilgin Eran B., Öztürk E., ...More

Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.14, no.2, pp.67-74, 2012 (Peer-Reviewed Journal)