Söz Varlığı Araştırmalarında Veri Çarpıklığı ve Eğitime Yansımaları


Creative Commons License

Baş B.

Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.12, no.2, pp.115-129, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu araştırma söz varlığı araştırmalarında ortaya konan verilerin çarpıklığını belirtmek ve bunun eğitim ortamına nasıl yansıdığını göstermek amacıyla yapılmıştır. Söz varlığı açısından yabancı ülkelerdeki araştırmalardan doğrudan aktarım suretiyle değerlendirmeye alınan verilerle, ülkemizdeki araştırmalardan elde edilen veriler arasında büyük tutarsızlıklar bulunmaktadır. Buna dair ölçütlerin belirsiz olması, ders kitabı ve okuma kitapları başta olmak üzere birçok eğitim ortamını da etkilemektedir. Aynı sınıf düzeyinde hazırlanan ders kitaplarının ortak kelime kullanımları çok düşük seviyededir. Bu durum farklı türlerde yazılmış okuma kitapları için de geçerlidir. Belirli bir hedef kitleye söz varlığı edinimi için yazılmış okuma materyalleri birbirlerinden çok farklı unsurları kazandırma yolundadırlar. Bu tutarsızlığın temel sebebi, sınıf seviyelerini dikkate alan söz varlığına dair kelime, deyim, ikileme, atasözü vb. unsurları içeren listelerin hazırlanmamış olmasıdır.