Güncel Sosyal Bilgiler Müfredatı ve Ders Kitabında Aileye Bakış


Creative Commons License

Aras N. F., Hayır Kanat M.

Ulakbilge, vol.49, pp.656-675, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 49
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.7816/ulakbilge-08-49-03
  • Journal Name: Ulakbilge
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.656-675
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Sosyal Bilgiler dersi, toplumun ihtiyacı olan ideal vatandaşları yetiştirmek amacıyla okullarda ortak bir kültür oluşturmayı hedefler. Vatandaşları bilinçlendirme, yetkin kılma, kaynaştırma hedefleri doğrultusunda hazırlanan ders kitaplarının içeriği de bu açıdan önemlidir. Ders kitaplarının içeriği, öğretim programlarına göre farklılık göstermektedir. Bu çalışmada, Gültekin, Akpınar, Nohutcu, Özerdoğan ve Aygün, (2019) tarafından 2018 öğretim programına göre hazırlanan 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı aileyi ele alma bakımından incelenmiştir. Nitel araştırma yöntemiyle doküman analizine tabi tutulan kitap ana metinler, görseller ve okuma parçaları özelinde incelenmiştir. 2019 basım 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitabında vatandaşlık bilgileri, güncel meseleler, iletişim, medya ve ekonomi gibi sosyal bilgiler mantığıyla daha uyumlu konuların ağırlıkta olduğu ve aileye bilinen anlamıyla daha çok yer verildiği tespit edilmiştir. Bu bakımdan 2019 basım 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitabının sosyal bilgiler dersinin ideal vatandaş yetiştirme ilkeleriyle örtüştüğü söylenilebilir. Öğretim programı, eğitim politikaları ve ailenin algılanma şeklinin ders kitabına olumlu yansıdığı görülmektedir. Diğer taraftan, olumlu yanlarına rağmen aile konusu ders kitabında doğal afetler, nüfus gibi konuların aktarımında yeterli olarak yer almamıştır.