Köprülü Krenlerde Yük Salınımlarının Öz Uyarlamalı Bulanık Mantıklı P-ID Kontrolör ile Azaltılması


Sağırlı A., Yazıcı H., GÜÇLÜ R.

TOK’10 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı