Polisiye Edebiyatımızda Özgün/Çeviri Sorunsalı: Osmanlı’nın Sherlock Holmes’ü Amanvermez Avni


ALTINTAŞ Ö., KARADAĞ A. B.

V. ASOSCONGRESS ULUSLARARASI FİLOLOJİ SEMPOZYUMU, 25 - 27 Ekim 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri