Synthesis of Yttria-Stabilized Zirconia (YSZ) Ceramic Powder Using Modified Sol-Gel Method


Creative Commons License

Aydınoğlu A., Hazar A. B.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.19, no.3, pp.871-875, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Zirkonya, tıbbi uygulamalarda, diş rengine benzerliği, iyi mekanik ve biyoinert özellikleri nedeniyle yaygın olarak kullanılan seramik tozlarıdır. Yüksek sıcaklık formları MgO, CaO ve Y2O3 gibi oksitlerin eklenmesi ile tamamen veya kısmen dengelenebilir. Son zamanlarda, itriya stabilize zirkonya çoğunlukla avantajları nedeniyle incelenmiştir. Bu çalışmada, basit bir sol-jel işlemi kullanılarak %3 mol ve %8 mol itriya stabilize zirkonya tozları sentezlenmiştir. ZrO(NO3)2.xH2O ve Y(NO3)3.6H2O sırası ile etilen glikol ve saf su içerisinde çözündürüldü ve karıştırıldı. Karıştırmanın ardından pH, HNO3 ile 3.5'e ayarlandı. Elde edilen süspansiyon homojen hale gelinceye kadar karıştırıldı. Homojen karışım, 120°C'de kurutuldu ve daha sonra 1200°C'de sinterlendi. Elde edilen tozların kristal boyutları ve mineralojik kompozisyon XRD ile belirlenmiştir. Yüzey alanı BET metodu ile ölçülmüş ve partikül büyüklüğü hesaplanmıştır. Tozların yoğunluğu ise ultrapiknometre ile ölçülmüştür. Ayrıca SEM ile morfolojik yapı incelenmiştir. Tetragonal ZrO2 ve tetragonal ZrO2-Y2O3 fazları gözlendi. Mevcut çalışmalar, YSZ tozunun bu yöntemle etkili bir şekilde sentezlenebileceğini göstermektedir.