Optımum Condıtıons In Greenhouse And Greenhouse Breedıng Areas Revıews On The Case Of The Medıterranean Regıon And Anamur, Sera ve Örtüaltı Yetiştiricilik Alanlarında Optimum Koşullar Akdeniz Bölgesi ve Anamur Örneğinde İrdelemeler


Creative Commons License

Erbesler Ayaşlıgil T., Boyacı S.

”8th International Mardin Artuklu Scıentıfıc Researches Conference, 8. Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Mardin, Turkey, 4 - 06 June 2022, vol.1, pp.33-63

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Mardin
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.33-63
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Türkiye’de seracılık faaliyeti ve örtüaltı yetiştiriciliği iklimsel konfora bağlı Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgeleri’nin kıyı şeridinde dağılma ve gelişme göstermiştir.

Türkiye, Akdeniz Bölgesi, Mersin, Anamur İlçesi doğal yapı özellikleri, sera ve örtüaltı yetiştiriciliği faaliyetleri, sera bitkileri,  sera yer seçimi ve kuruluma bağlı özellikler bağlamında irdelemeler yapılmıştır. Akdeniz ikliminde seraların göstermesi gereken genel karakteristikler ve Akdeniz İklimde seralarda iklime dayalı sorunlar ortaya konulmuştur.

İklim yapısı ve tarımsal faaliyetler tarımsal performans bakımından büyük önem taşımaktadır. Seralar iklime bağlı kalmadan, bütün yıl boyunca ekonomik olarak tarımın yapıldığı tesislerdir. Ancak seracılık faaliyetinde optimum fayda sağlamada, tesislerinin yer seçimi ve kuruluşunda evrensel ve bilimsel kabullere dikkat edilmelidir.

Sera yüzeylerinin güneş ışığını yansıtması ve havalandırmayla açığa çıkan sıcaklık mikroiklima üzerinde olumsuz yönde etkili olmaktadır. Sera alanlarının kuruluş yönelişi, alansal büyüklükleri bakımdan uygun tesis edilmemesi de bu bakımdan önemlidir. Seraların değişik tür (alçak-yüksek), boyut ve örtü tiplerinde olması, bitişik ve iç içe olması sorun oluşturmaktadır. Bu aynı zamanda seraların güneş ışığından maksimum yararlanması ve seraların havalandırmasında da sorunlara neden olmaktadır.  Bu bağlamda tanım ve kavramlar, sera ve örtüaltı yetiştiricilik alanlarında, arazide sera konumlanma, doğrultu, biçim, boyut bakımından ideal norm ve standartlar ortaya konmuştur.

Sera bitkilerinin genel iklim isteklerinin sera tasarımını etkilemektedir.

Tarımsal ürüne bağlı değişkenlerin başında tarımsal işletme büyüklüğü gelmektedir. Asgari tarımsal arazi büyüklüğü (ATAB); verimli işletilebilen örtüaltı tarım yapılan arazilerinde, en küçük tarım arazisi büyüklüğü 0,3 ha. alana sahip olma durumudur. Bu bakımdan sera alanlarının uygunluğunu belirlemede önemli bir parametredir.

Sera konumlanması, doğrultusu  (Kuzey-Güney ve Doğu-Batı yöneliş), niteliği (plastik, cam vb), tipi (alçak ve yüksek), biçimi (kareye yakın formda olma durumu), parsel sayısı (tek, çoklu), sera makas açıklığı, çatı yükü,  uzunluğu (10 m den az, çok) diğer değişkenlerdir.

Bu bildiri, YTÜ BAP Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projeleri (LİKAP) “Anamur Ovası Örneğinde Sera ve Örtü Altı Yetiştiriciliği Alanlarının Uygunluklarının İrdelenmesi” başlıklı, devam eden araştırma projesi kapsamında üretilmiştir.