Polihidroksikinolin Türevlerinin Triflat Katalizörlü Hantzsch Reaksiyonu ile Çok Bileşenli Tek-Kap Sistemi Kullanılarak Sentezi


TURHAN K. , ÖZTÜRKCAN S. A. , TURGUT Z.

XXII. Ulusal Kimya Kongresi, 01 Ekim 2008