Türkiye ve seçilmiş AB üye ülkelerinin turizm gelirlerinin çok boyutlu ölçekleme analizi ile değerlendirilmesi