İyon Kromatografi-Potansiyometrik Deteksiyon Hibrit Sisteminde Biyojen Aminlerin Eşzamanlı Tayini


Kanberoğlu G., Asan A., IŞILDAK İ.

5. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 01 Haziran 2010

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri