İyon Kromatografi-Potansiyometrik Deteksiyon Hibrit Sisteminde Biyojen Aminlerin Eşzamanlı Tayini


Kanberoğlu G., Asan A., IŞILDAK İ.

5. Ulusal Analitik Kimya Kongresi