Fotoelastik Yöntemlerle K1 Gerilim Şiddet Faktörlerinin Deneysel Belirlenmesi


KARAASLAN A.

4. Ulusal Kırılma Konferansı, İstanbul, 01 Temmuz 1999