Psikolojik Sermaye Ölçeğininin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması’’


ERKMEN T., Esen E.

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, 2013 (Peer-Reviewed Journal)