Gülşehri’nin Türkçesi


MERHAN A.

Aşık Paşa ve Anadolu’da Türk Yazı Dilinin Oluşumu Sempozyumu, 01 Kasım 2013