Tekrarlı yaya yürüyüşü ve kısa süreli kinematik GPS+GLONASS gözlemleriyle PPP yönteminin performans analizi


Tunalıoğlu N.

Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi, vol.7, no.2, pp.121-132, 2020 (Peer-Reviewed Journal)