Serencebey Apartmanı


Akkurt E., Hızlı Erkılıç N.

Docomomo Türkiye ,Türkiye Mimarlığı'nda Modernizmin Yerel Açılımları XVII (çevrimiçi), 12 - 13 November 2022, pp.26

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Page Numbers: pp.26
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Serencebey Apartmanı, Beşiktaş İlçesi Yıldız Mahallesinde Çitlenbik Sokak ve Serencebey Yokuşunun kesiştiği yerde köşe parselde (245/48) konumlanmıştır. Yapının üzerinde  bulunduğu arsa büyüklüğü 102 metrekaredir.

Yapının kimliği ve tarihçesine ilişkin bilgi için 21.09.2021 tarihinde Beşiktaş Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde yapılan araştırmalar sonucunda  ruhsat projesine ulaşılamamıştır. Yapı 2981 sayılı yasanın geçici 2.maddesi gereği iskanlı sayılmaktadır. 1953 tarihinde inşa edilen yapının mimarına ilişkin bilgi ilgili resmi kurumlarla (Beşiktaş Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ve Beşiktaş Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü) yapılan görüşmeler sonucunda elde edinilememiştir.

Yapı inşa edildiği dönem üç konut bir ticaret olmak üzere dört bağımsız birimden oluşmasına rağmen, çatıdaki teknik hacimler (kömürlük, şaft vb.) aynı dönem malikler tarafından daire olarak kullanılmak üzere dönüştürülmüştür. 2011 yılında yapının çatı katına müdahale edilerek terasın bir bölümü kapatılıp sonradan dönüştürülen daireye eklenmiştir. Yapılan müdahalede kurulup sökülebilen malzemeden imalat yapılmıştır. Tüm doğramalar PVC esaslı malzeme ile değiştirilmiştir. Yapının Çitlenbik sokağa bakan cephesinde 1. katta yer alan daireye ait (Dünya Değişim Akademisi tarafından kullanılmaktadır) siyah çelik bir merdiven bulunmaktadır. Yerinde dökme mozaik olan bina döşemeleri çoğunlukla değiştirilerek karo kaplama ve ahşap kaplama malzemeleri kullanılmıştır.

İki yan parselinde yer alan tescilli konut yapısı Nimet apartmanı (245/62) ve çevresindeki diğer modern konut yapılarından farklı olarak köşe parselde konumlanan ve beş bağımsız birimden oluşan bu apartman, ‘Streamline Moderne’ (Akışkan Çizgisellik) eğiliminin yalın bir örneği olarak dönemin mimarlık ortamındaki dil çeşitliliğini yansıtması bakımından değerli bulunmaktadır. Yapı kütlesi boyunca yuvarlatılmış köşe çözümü; söveler, balkon korkulukları, pencere dizileri ve çatı saçağında yer alan akışkan çizgilerle vurgulanan yataylık etkisinin yanı sıra yapının diğer karakteristik unsurları, giriş kapısının üzerindeki apartman isminin yazılı olduğu mermer, ferforje giriş saçağı ve sahanlık, ıslak hacimlerde kullanılan renkli camlı pencerelerdir. Betonarme sistemin yalın bir örneğini temsil eden yapıda kütle boyunca devam eden çatı saçağı yapım özellikleri açısından önem taşımaktadır. Yapıda büyük ölçüde geniş pencereler ve cam yüzeylerin kullanımı uluslararası üslubu yansıtmaktadır.

Serencebey Yokuşu üzerinde, bölgede gelişen modern konut yaşamı ve mimari anlayışa öncülük etmesi ve dönem karakteri sergilemesi nedeniyle oluşum değeri açısından önem taşımaktadır. Kent belleğinin önemli bileşenlerinden biri olan yapı, günümüze ulaşan özgün niteliklerine rağmen tescil edilmemiştir.