PISA 2018 Testi Türkiye Örneklemine Göre Öğrencilerin Eğitim ve Sosyal Faaliyetlerinde Dijital Cihaz ve İnternet Kullanımlarının Değerlendirilmesi


Yıldız D., Delikanlı G.

1st International Applied Statistics Conference (UYIK-2020), Ankara, Turkey, 1 - 04 October 2020, vol.1, no.1, pp.214-223

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.214-223
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Araştırma kapsamında 2018 PISA Testi Türkiye örnekleminin bilişim ve iletişim teknolojilerine yatkınlık anket cevapları baz alınarak öğrencilerin dijital cihaz ve internet kullanımları ilk olarak cinsiyete, okul türlerine göre ve daha sonrasında ise genel olarak ele alınmıştır. Analizler aşamasında ki-kare bağımsızlık testi, güvenilirlik analizi, açıklayıcı faktör analizi ve son olarak çoklu faktör regresyon analizi uygulanmıştır. Analizler sonucunda, erkek öğrencilerin kız öğrencilere kıyasla dijital cihazlara ve internete daha kolay eriştikleri, dijital cihazları ve interneti kullanmayı ise kız öğrencilerin daha çok sevdikleri ortaya çıkmıştır. Kız öğrenciler daha çok kullanmayı isterken erişim oranlarının düşük olması ise toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin göstergesidir. Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin dijital cihaz ve internete erişim oranlarının yüksek olmasının, eğitimdeki başarılarının da yüksek olmasını etkileyen etmenlerden biri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin dijital cihazlara olan sevgilerini etkileyen faktörlerin de dijital cihazlara olan ilgi, dijital cihazlardan ve internetten edinilen tecrübe, özgüven ve sosyal çevreleri ile dijital cihazlar ve internet hakkındaki paylaşımları olduğu sonucuna varılmıştır. Anahtar kelimeler: Açıklayıcı faktör analizi, çoklu faktör regresyon analizi, dijital cihaz, internet, PISA