LATİN VE ARAP HARFLERİNİN BİR ARADA KULLANILDIĞIKİTAP KAPAKLARI TASARIMLARINA ÖRNEKLER ÜZERİNDENBİR İNCELEME


Creative Commons License

Nuhoğlu M., Tanrıkulu B.

TURKISH STUDİES, vol.11, no.21, pp.801-820, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 21
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: TURKISH STUDİES
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.801-820
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

The book is distinct from others not just because of its content but
also cover design, colour, font type, font size and layout. When all these
elements are blended in harmony, it turns to a unique design, which
provides a sufficient communication between a reader and a book. Once
the original and unique design is created, it can be last longing as much
as the content of a book. As it is known Turkey had used Arabic Alphabet
in the past and Latin script is used in present. The comparison of the
books which are included combination of those Arabic and Turkish
alphabets together would reveal new perspectives in the context of book
cover design. It could be said that Arabic letters are preferred in the old
forms as in the history while Latin letters distinguish with present forms.
It is appearing interesting experiences of design on the book covers
that coming together two cultural worlds the using the Arabic letters
which was used in the past of Turkey and Latin letters which is used
today’s Turkey. However, in very few book covers, it shows successful
design harmony with the oval structure of Arabic letters and the angular
structure of Latin letters. This situation even seems on the design
disharmonies broadcast quality is quite high publishers which are using
two letters systems. This disharmony can resolve when it was choiced the
selection of oval forms for Latin letters. It reveals another the lack of
balance in the design which is using the Arabic letters intensely some
samples on designs of book covers and also which is using the Latin
letters sparsely.

Bir kitabı diğer kitaplardan ayıran sadece içeriği değil aynı
zamanda kapak tasarımı, rengi, yazı türü, puntosu, mizanpajı gibi
özellikleri gelmektedir. Bütün bu öğelerin bir araya gelip bir uyum ve
ahenk içinde özgün bir tasarıma dönüşmesi okuyucu ile kitabın konusu
arasındaki iletişimi nitelikli hale getirir. Özgün tasarım elde edildiğinde
kitabın içeriği kadar uzun ömürlü olabilir. Türkiye’nin geçmişinde
kullandığı Arap alfabesi ile günümüzde kullandığı Latin alfabesinin bir
arada kullanıldığı bu örneklerin karşılaştırılması kitap kapak tasarımı
açısından değişik tecrübeleri beraberinde getireceği görülmektedir. Arap
harflerinin daha çok geçmiş dönemdeki eski formları tercih edilirken
Latin harflerinin daha çok günümüzün tercih edilen formları ön plana
çıkmaktadır.
Türkiye’nin geçmişte kullandığı Arap harfleri ile günümüzde
kullandığı Latin harflerinin kitap kapaklarında bir arada kullanılması iki
kültür dünyasının bir araya gelmesi ilginç bir tasarım tecrübesini
doğurmaktadır. Ancak Arap harflerinin oval yapısı ile Latin harflerinin
köşeli duruşu çok az kitap kapağında başarılı bir tasarım uyumu
sergilemektedir. Bu durum iki harf sistemini de kullanan yayın kalitesi
oldukça yüksek yayınevlerinin tasarımlarındaki uyumsuzluklarda bile
göze çarpmaktadır. Latin harflerinin font seçiminde oval formları tercih
edildiğinde bu uyumsuzluk giderilebilmektedir. Kimi örneklerde kapak
tasarımlarında yoğun bir şekilde Arap harfleri kullanımı bunun yanında
Latin harflerinin daha seyrek olması tasarımdaki bir başka denge
eksikliğini ortaya çıkarmaktadır.