Investagation of the Natural Frequencies of Different Arch Form in Masonry Structures


Fırat Alemdar Z., Çarkanat K.

12. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK, MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 23 - 25 December 2023, pp.865-873

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.865-873
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Kemer yapıları duvarlar, sütunlar veya kolonlar arası açıklıkların geçilmesi için eğrisel biçimde tasarlanan yapı elemanlarıdır. Tarihten günümüze kadar yığma yapılarda karşılaştığımız farklı formlarda oluşturulan kemer formları, üzerine gelen yükleri, taşıcıyı sütun, kolon veya duvar elemanları vasıtasıyla zemine sağlam bir biçimde aktarmaktadır. Geleneksel süreçlerde yığma yapıların kapı, pencere gibi açıklıkların geçilmesi kemer formlarıyla karşımıza çıkmaktadır. Kemer yapılarının geliştirilmesiyle birlikte köprü ve su kemerleri gibi geniş açıklıklı yapılar oluşturulmasına olanak sağlanmıştır. Bu çalışma kapsamında yığma yapılarda sıklıkla karşılaştığımız kemer formlarının doğal frekans değerlerinin, sarsma tablası deneyleri ve üç boyutlu sonlu elemanlar modeli ve analizleri için ABAQUS programı kullanılarak, hesaplanması amaçlanmıştır. Sarsma tablasında incelenecek olan deney numunelerinde, 50x50x100 mm boyutlarında harman tuğlası ve tuğla boyutunun 1/50, 2/50 ve 3/50 oranlarında birleştirici malzeme olarak silikon kullanılmıştır. 4 ve 5 adet harman tuğlası ile farklı oranlarda silikon kalınlıkları kullanılarak hazırlanan kolon numuneleri test edilmiş ve deneysel veriler doğrultusunda seçilen silikon kalınlığıyla kemer formu oluşturulmuştur. Sarsma tablasında belirli bir frekans değerinde, oluşturulan yapı elemanlarının sarsma tablası ve tepe noktaları arasındaki ivme farkları karşılaştırılarak kemer formu için en uygun birleşim oranı tayin edilmiştir. Sarsma tablası deneyleri sonucunda hazırlanan kemer formunun, tanımlanan boyut ve malzeme özellikleriyle birlikte ABAQUS programında sonlu elemanlar metodu ile modellenerek, doğal frekans değeri hesaplanmış ve deneysel veriler ile karşılaştırılmıştır.