Microwave Surface Resistance of High-Tc Superconductors near Liquid Nitrogen Temperature


İNANIR F.

5. Ulusal Süperiletkenler Sempozyumu, 01 Temmuz 2011

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri