Ametal Katkılandırması ile Güneş Işığına Duyarlı Yeni TiO2 Fotokatalizörlerin Hazırlanması, Karakterizasyonu ve DFT Modellemesi


ÇINAR Z. H.

XXV. Ulusal Kimya Kongresi, 27 Haziran- 2 Temmuz, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 01 Haziran 2011

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri