Kent Planlamada Gürültünün Tasarım Ölçütü Olarak Değerlendirilmesi İçin Bir Yaklaşım


AKDAĞ N. , Özer S.

2. Ar-Ge Proje Pazarı, Enerji ve Çevre Teknolojileri, YTÜ, Proje Destek Ofisi, İstanbul, 01 Mayıs 2012

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri