Ali Şir Nevâyî’nin Eserlerindeki Moğolca asru Sözü Hakkında


Ölmez Z.

Türk Dilleri Araştırmaları/Researches in Turkic Languages, vol.21, no.2, pp.161-169, 2011 (Peer-Reviewed Journal)