Piezoelektrik prizmatik dolgu içeren plakların sonlu elemanlar yöntemi ile elektro-dinamik doğal titreşim analizi


Creative Commons License

Yazici G., Yeşil Ü.

4th International Eurasian Conference On Science, Engineering and Technology, Ankara, Turkey, 14 - 16 December 2022, pp.665-673

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.665-673
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada, piezoelektrik (PZT) malzemeden yapılmış prizmatik dolgu içeren basit mesnetli plakların doğal titreşim analizi Hamilton prensibi kullanılarak üç boyutlu sonlu elemanlar yöntemi (SEY) yardımıyla incelenmiştir. Problemin matematiksel modellemesi, parçalı-homojen cisim modeli kullanılarak elektro-elastisite teorisinin üç boyutlu kesin hareket denklemleri kapsamında formüle edilmiştir. PZT dolgu ile onu saran elastik malzeme (matris) arasındaki ara yüzeylerde, ideal temas koşullarının sağlandığı varsayılmaktadır. Yapıdaki PZT dolgunun plağın iç kısmında ve plağın arkaya doğru kalınlığı (Ox3 ekseni) doğrultusunda ve bu eksene paralel olarak yerleştiği kabul edilmiştir. Sayısal çözüm için gerekli olan tüm algoritmalar ve programlar yazarlar tarafından yapılmıştır. Ele alınan PZT dolgu içeren plağın verilen sınır koşullarında doğal frekans değerleri, PZT dolgunun boyutu, hacim oranı, konumu, farklı PZT malzeme olması ve aynı zamanda mekanik ve elektrik alanlar arasındaki ilişkiye etkisi gibi farklı parametre değerlerinde incelenmiştir.