Türkiye Hisse Senedi Piyasa VolatilitesininMakroekonomik Temelleri: GARCH-MIDAS Yaklaşımı /Macroeconomic Fundamentals of Turkey Stock MarketVolatility: GARCH-MIDAS Approach


TAŞTAN H. , GÜNGÖR A.

GELISIM-UWE 20193rd International Conference onEconomics, Finance and Management:“Recent Trends of the 21st Century inEconomics, Finance and Management, 17 - 19 Nisan 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri