Kapalı Devre Mekanik Tesisatlarda Korozyon-1


Creative Commons License

Kürekci N. A., Kıncay O., Ulusoy H., Akbulut U.

Enerji Teknolojileri ve Mekanik Tesisat Dergisi, no.152, pp.48-56, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Korozyon, yavaş ilerleyen bir reaksiyondur. Dolayısıyla etkilerinin gözden kaçması ve sistemin bir parçası ya da bütününün fonksiyonu kaybolduktan sonra farkına varılması sıkça rastlanılan bir durumdur. Korozyonun Türkiye’ye maliyetinin gayri safi milli hasılanın % 4,5 kadarı olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda korozyon ve korozyondan korunma hususunda bilgilerin yayılarak mekanik tesisat sistemlerinin devreye alınması ile birlikte eşzamanlı olarak koruma programlarının başlatılması gereklidir. Bu çalışmada korozyonun tanımı, genel olarak oluşum biçimleri, mekanik tesisat yapılarını oluşturan demir-çelik esaslı malzemelerde yoğun oluşan korozyon süreci, korozyon hızı ve korozyon türlerinin yanı sıra kapalı devre mekanik tesisatlardaki sonuçları konu edilmiştir. “Kapalı Devre Mekanik Tesisatlarda Korozyon – 2” adlı çalışmada ise korozyon etkisi ile zarara uğramış bir mekanik tesisat sistemi ele alınarak vakanın neden ve sonuçları ortaya konulacak, ayrıca sistem için çözüm getirilerek takip edilecek korozyon koruma programı sunulacaktır. Önerilecek olan korozyon koruma programının sistem devreye alınmadan önce uygulanmasının daha az maliyetli olduğu ve korozyon zararının da meydana gelmeden engellenebileceği durumu gözden kaçırılmamalıdır.