UZAKTAN EĞİTİM ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA:“TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİYLE MÜLAKATLAR"


Creative Commons License

Karacaoğlu M. Ö., Karakuş N., Esendemir N., Ucuzsatar N.

International Journal of Language Academy, vol.9, no.1, pp.124-144, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.29228/ijla.48641
  • Journal Name: International Journal of Language Academy
  • Journal Indexes: EBSCO Education Source, ERIC (Education Resources Information Center), Linguistic Bibliography, MLA - Modern Language Association Database
  • Page Numbers: pp.124-144
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

2019 yılının sonlarında ortaya çıkan ve giderek tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgını, eğitim-öğretim faaliyetlerini bizzat etkilemiş, bu etkileme eğitim-öğretim faaliyetlerinin büyük değişikliklerle yeniden düzenlenmesini beraberinde getirmiştir. Dünya geneliyle birlikte Türkiye’de de eğitimin tüm kademelerinde uzaktan eğitime geçilmiştir. Bilgisayar, tablet, cep telefonu, televizyon gibi iletişim araçları vasıtasıyla, uzaktan eğitim ile sürdürülen eğitim-öğretim faaliyetlerinin geleneksel eğitime kıyasla sahip olduğu bazı avantajlar ve dezavantajlar vardır. Çok geniş bir kitleye hitap edebilmesi, zaman ve mekâna bağlı olmaksızın iletişim/etkileşim sağlaması, bireysel öğrenmeye ve farklı niteliklere göre şekillenebilmesi, çoklu ortam araçlarının kullanımına izin vermesi gibi özellikleri uzaktan eğitimi yüz yüze eğitimin karşısında avantajlı duruma getirmektedir. Bu avantajların yanında öğrenme sürecinin istenilen ölçüde takip edilememesi, dikkat düzeyinin daha düşük olması, teknikaksaklıklara çok daha kolay mahal verebilmesi, sistemin sorunsuz işleyebilmesi için gerekli teknik altyapı ve eğitim sürecinde kullanılacak araç gereçlerin maliyet oranının daha yüksek olması uzaktan eğitimin dezavantajlarından sayılabilir. Covid-19 salgınının etkisiyle, hızlı geçiş ve değişimlerle birlikte yapılandırılan uzaktan eğitimin uygulama aşamalarında karşılaşılan durumların ortaya konulması, eğitim sürecinin verimliliği açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı, ortaokullarda Türkçe öğretimi programına göre sürdürülen uzaktan eğitimin uygulayıcıları yani Türkçe öğretmenleri tarafından ne şekilde değerlendirildiğini ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubunu Manisa ili Salihli ilçesinde resmî/özel ortaokullarda ve imam-hatip ortaokullarında görev yapan 40 Türkçe öğretmeni oluşturmaktadır. Çevrimiçi ortamda Türkçe öğretmenlerine sunulan bir form ile temel dil becerilerinin edinimi, yaşanan teknik sorunlar, bu eğitim yönteminin verimliliği vb. hususlara ilişkin görüşler tespit edilmek istenmiştir. Araştırmanın veri toplama süreci, araştırmacılar tarafından oluşturulan 21 maddelik görüşme formlarının Google Forms üzerinden dijital olarak toplanması şeklinde sürdürülmüştür. Elde edilen veriler, içerik analiziyle çözümlenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre uzaktan eğitimle yürütülen Türkçe dersleri yüz yüze eğitim süreci kadar verimli geçmemekte, Türkçe dersinin yapı taşları olan temel dil becerilerinin öğretimi süreçten oldukça olumsuz etkilenmektedir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin görüşleri bağlamında sürecin daha verimli kılınabilmesi adına birtakım öneriler getirilmiştir.