Motility-based coverage enhancement in directional sensor networks Yönlü algilayici aǧlarda dönme yeteneǧi̇ i̇le kapsama alani i̇yi̇leşti̇rme


GÜVENSAN M. A. , YAVUZ A. G.

2012 20th Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2012, Fethiye, Mugla, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2012 identifier