The Roots of Gender in Higher Education (The Case of Yildiz Technical University)


Creative Commons License

Gönel F., Kaplan Z., Üçer S. E., Orhan G.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, vol.4, no.2, pp.111-120, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 2
  • Publication Date: 2012
  • Journal Name: Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.111-120
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

This project focuses on gender inequality and higher education in Turkey with an empirical case of Yildiz Technical University. The project distinguishes between family income, parental education and other cultural and patriarchal attitudes for analyzing the women’s chances of higher education. The study is going to use the survey technique for gathering the proper data. The findings will discuss in the light of Yildiz Technical University and its implications for Turkish higher education and Turkish society. These findings and arguments provide an empirical support for further research on educational expansion among university-age women at the tertiary level and its impact on society.

Keywords: Education, Gender discrimination, Higher education

Bu çalışmada, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde yapılan bir uygulama ile Türkiye’deki yüksek öğretim ve cinsiyet ayrımcılığı üzerine odaklanılacaktır. Çalışma, yüksek öğretime devam etmek isteyen kadınları analiz etmek için, gelir, ebeveynin eğitim durumu, kültürel ve ataerkil davranışlar gibi faktörleri birbirinden ayırt etmeye çalışmaktadır. Çalışmada, uygun verilerin toplanması amacıyla anket tekniğini kullanılmıştır. Bulgular, Yıldız Teknik Üniversitesi örneğinden hareketle, Türkiye’deki yüksek öğretim ve topluma olan yansımaları ortaya koymaya çalışacaktır. Söz konusu sonuç ve tartışmaların, Türkiye’de üniversiteye devam edebilecek kadınların bu olanaklarının ve bunun toplum üzerindeki sonuçlarının araştırılmasına da önayak olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Cinsiyet ayrımcılığı, Yüksek öğretim