Üniversite Eğitiminde Cinsiyet Ayrımcılığının Kökenleri (YTÜ Örneği)


Creative Commons License

Gönel F. , Kaplan Z. , Orhan G., Üçer S. E.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, cilt.4, ss.111-120, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 4 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2012
  • Dergi Adı: Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi
  • Sayfa Sayısı: ss.111-120

Özet

Bu çalışmada, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde yapılan bir uygulama ile Türkiye’deki yüksek öğretim ve cinsiyet ayrımcılığı üzerine odaklanılacaktır. Çalışma, yüksek öğretime devam etmek isteyen kadınları analiz etmek için, gelir, ebeveynin eğitim durumu, kültürel ve ataerkil davranışlar gibi faktörleri birbirinden ayırt etmeye çalışmaktadır. Çalışmada, uygun verilerin toplanması amacıyla anket tekniğini kullanılmıştır. Bulgular, Yıldız Teknik Üniversitesi örneğinden hareketle, Türkiye’deki yüksek öğretim ve topluma olan yansımaları ortaya koymaya çalışacaktır. Söz konusu sonuç ve tartışmaların, Türkiye’de üniversiteye devam edebilecek kadınların bu olanaklarının ve bunun toplum üzerindeki sonuçlarının araştırılmasına da önayak olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Cinsiyet ayrımcılığı, Yüksek öğretim