School counseling in South Korea and Japan: A comparative study


Creative Commons License

Bırni G., Karaağaç Z. G.

Yıldız Journal of Educational Research, vol.7, no.2, pp.108-120, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 7 Issue: 2
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: Yıldız Journal of Educational Research
  • Journal Indexes: Asos İndeks
  • Page Numbers: pp.108-120
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, the subject of “school counseling” in two far eastern countries, which are South Korea and Japan, is examined. The history, present, education, and current issues of school counseling in South Korea and Japan were compared. Both South Korea and Japan have an advanced education system and many prestigious higher education institutions. It is seen that the two countries, which started on a similar base as the point of origin of school counseling, carry out Psychological Counseling and Guidance services in schools with two very different approaches nowadays. In South Korea, school counselors who graduated from education, psychology, or other related bachelor’s programs, received case supervision, and are graduates of a School Counseling graduate program, are performing Psychological Counseling and Guidance services at schools. In Japan, on the other hand, the school counselor, teachers, the school nurse, the school social worker, and school consultants carry out Psychological Counseling and Guidance services at schools. Japanese school counselors are graduates of postgraduate Clinical Psychology programs which are certified by the country’s related associations. When current issues of South Korean students are examined, intense academic stress, cyberbullying and internet addiction problems are encountered. It is seen that Japanese students, on the other hand, experience school refusal, suicidal ideation/attempt, and bullying problems. In literature, the significance of school counseling is emphasized for these current issues. In parallel with the examinations carried out, attention was drawn to important points and some suggestions were presented.

Bu çalışmada, iki uzak doğu ülkesi olan Güney Kore ve Japonya’da “okul psikolojik danışmanlığı” konusu incelenmiştir. Güney Kore ve Japonya’da okul psikolojik danışmanlığının tarihçesi, bugünü, eğitimi ve güncel konuları kıyaslanmıştır. Hem Güney Kore hem de Japonya dünyada ileri gelen bir eğitim sistemine ve prestijli yüksek öğretim kuruluşlarına sahiptir. Okul psikolojik danışmanlığının çıkış noktası olarak benzer zeminde başlayan iki ülkenin, günümüzde çok farklı iki yaklaşım ile okullarda Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetlerini yürüttükleri görülmektedir. Güney Kore’de Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetlerini; eğitim, psikoloji veya ilişkili diğer lisans programlarından mezun, vaka süpervizyonu almış, Okul Psikolojik Danışmanlığı yüksek lisans programı mezunu okul psikolojik danışmanları yürütmektedir. Japonya’da ise Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetlerini okul psikolojik danışmanı, öğretmenler, okul hemşiresi, okul sosyal çalışmacısı ve okul müşaviri yürütmektedir. Japon okul psikolojik danışmanları, ülkenin ilgili dernekleri tarafından sertifikalandırılmış Klinik Psikoloji yüksek lisans mezunlarıdır. Güney Koreli öğrencilerin sıklıkla yaşadıkları problemlere bakıldığında yoğun akademik stres, siber zorbalık ve internet bağımlılığı sorunları ile karşılaşılmaktadır. Japon öğrencilerin ise okul reddi, intihar düşüncesi/girişimi ve zorbalık sorunlarını yaşadıkları görülmektedir. Alanyazında, bu güncel problemler için okul psikolojik danışmanlığının önemi vurgulanmaktadır. Yapılan incelemeler doğrultusunda önemli noktalara dikkat çekilmiş ve bazı öneriler sunulmuştur.