Bir Hafif Metro Aracına Ait Hava Yayının Matematik Modelinin Çıkartılması


GÜÇLÜ R.

UMTS 2011, 15. Ulusal Makine Teorisi Sempozyumu, 01 Haziran 2011