Antalya İl Özel İdare Binası Güçlendirme Raporu


Koçak A., Koçak A., Börekçi M.

Technical Report, pp.1-8, 2011

  • Publication Type: Other Publication / Technical Report
  • Publication Date: 2011
  • Page Numbers: pp.1-8
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

T.C. Antalya Valiliği Antalya İl Özel İdaresi İmar ve İnşaat Dairesi Başkanlığı 13.07.2010 tarih ve 3298 sayılı yazılarıyla YTÜ İnşaat Fakültesi Dekanlığı’na başvurarak, Antalya İl Özel İdare Binasının 2004 yılı içerisinde betonarme perdelerinin birinde meydana gelen deformasyon sonucu boşaltıldığı ve söz konusu binanın YTÜ Öğretim Üyelerince incelendiği, inceleme ve verilen raporlar neticesinde hasar gören betonarme perdenin onarımının yapıldığı belirtilmiş, binanın hali hazır durumunun statik yönden incelenerek Teknik Rapor’un taraflarına verilmesini talep etmişlerdir.

Bu istek doğrultusunda görevlendirilen teknik heyetimiz ilgililerin de refakatinde söz konusu bina mahallinde, binadan ve temel zemininden alınan numuneler üzerinde daha önceden laboratuarda yapılan testlerden elde edilen sonuçlar üzerinde ve bina projesi üzerinde gerekli inceleme ve değerlendirmelerini yapmıştır. Bu ön teknik rapor yapılan inceleme ve değerlendirmelerle varılan kısa sonuçları ve yapılması planlanan çalışmaları kapsamaktadır.