Maysa ve Bulut isimli animasyon çizgi filmin kültürel ögeler açısından incelenmesi. The evalution of the cartoon named Maysa and Bulut in terms of cultural elements


KARAKUŞ N.

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.13, pp.134-149, 2016 (Peer-Reviewed Journal)