Millet Yazma Eser Kütüphanesinde Kayıtlı ‘Lugat-ı Tıb’ Yazmaları Hakkında


Ölmez Z.

Journal of Turkish, Türklük Bilgisi Araştırmaları, Festschrift in Honor of the Millet Library’s 100th Year and Its Founder Alî Emîrî Efendi, Part II, vol.47, pp.229-247, 2017 (Peer-Reviewed Journal)