PISA Bize Okumada Ne Anlatıyor? Bir Güvenilirlik Çalışması


Göktentürk T., Arıcı A. F., Demir İ.

. International CEO (Communication, Economics, Organization) Social Sciences Congress (CEO SSC), Bolu, Turkey, 18 - 20 November 2020, pp.169

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Bolu
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.169
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

PISA research on reading, mathematics and science skills brings researchers a large data pool with the participation of many countries, and provides researchers with the opportunity to study on many countries of the world. In this study, we aimed to determine whether the PISA reading skills items applied in 2018 show differential item function for country subgroups. As a sub-goal of the study, findings for Turkey subgroup was presented. Due to its advantage in determining uniform and non-uniform differential item function and because of its suitability for parametric data sets, logistic regression analyzes were employed and the results of differential item function from the analysis consisting of 3 stages were classified into three categories as negligible, medium level and high level. The results indicate that items categorized as differential item function medium and high level should be evaluated as a symptom. Like we can assess the differential item function as a sign for item bias, this can be evaluated as a result of various variables from Turkey universe. Therefore, it can be said that new analyzes are needed to reveal the differential matter function. This can also open PISA data’s ecological background in Turkey universe.

Okuma, matematik ve fen bilimleri becerilerine yönelik olarak yapılan PISA araştırmaları çok sayıda ülkenin katılımı ile geniş bir veri havuzunu araştırmacılarla buluşturmakta, Dünya’nın birçok ülkesi hakkında çalışma yapılması için araştırmacılara imkân sağlamaktadır. Bu çalışmada 2018 yılında uygulanan PISA okuma becerisi maddelerinin ülke alt gruplarına yönelik olarak diferansiyel madde fonksiyonu gösterip göstermediğinin belirlenmesi hedeflenmektedir. Çalışmanın alt amacı olarak diferansiyel madde fonksiyonu gösteren maddelerin Türkiye alt grubuna ait bulgular sunulmuştur. Tek biçimli olan ve tek biçimli olmayan diferansiyel madde fonksiyonunun belirlenmesindeki avantajı ve parametrik veri setlerine uygunluğu sebebiyle lojistik regresyon analizleri işe koşulmuş ve 3 aşamadan oluşan analizler neticesinde oluşan diferansiyel madde fonksiyonu sonuçları ihmal edilebilir, orta seviye ve yüksek seviye olmak üzere üç kategoride sınıflandırılarak bulgulaştırılmıştır. Sonuçlar diferansiyel madde fonksiyonu orta ve yüksek seviye olarak kategorilendirilmiş maddelerin bir semptom olarak değerlendirilmesi gerektiğine işaret etmektedir. Madde yanlılığının bir işareti olarak diferansiyel madde fonksiyonu değerlendirilebileceği gibi Türkiye evreni içindeki çeşitli değişkenler sebebiyle diferansiyel madde fonksiyonlarının oluşabileceği unutulmamalıdır. Bu sebeple diferansiyel madde fonksiyonunu ortaya çıkarabilecek yeni analizlere ihtiyaç duyulduğu söylenebilecektir.