Çatlak içeren öngerilmeli şeritte gerilme birikimi şiddeti faktörüne öngerilmenin etkisi


YAHNİOĞLU N. , Turan A.

13. Ulusal Mekanik Konferansı 8-12 Eylül 2003 Gaziantep Üniversitesi-Gaziantep, 2003, 01 Eylül 2003

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri