Soma Linyitinin Odun Talaşı İle Ortak İşlenmesinde Sıcaklığın ve Basıncın Etkisi


DİNÇER S.

4.Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (İstanbul), 01 Eylül 2000