Dinamik Pencere Camlarının Günışığı Performansının Aydınlatma için Tüketilen Enerjiye Etkisi


Düzgün N., Yağmur Ş.

13. Ulusal Aydınlatma Kongresi, İstanbul, Turkey, 6 - 07 October 2021, pp.7-15

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.7-15
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Enerji kaynaklarının azalması nedeniyle binalarda enerjinin verimli kullanımının önemi giderek

artmaktadır. Bu nedenle günışığından daha fazla faydalanmak ve kullanılan aydınlatma enerjisinin

tüketimini azaltmak için çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmaların sonucu olarak ortaya çıkan dinamik

camların hacim içi günışığı performansına etkisini incelemek amacıyla YTÜ Mimarlık Fakültesi'nde iki

derslik ele alınmıştır. Bu çalışmanın ilk aşamasında, derslikler EN 17037 Günışığı Standardı ölçütleri

açısından incelenmiştir. Sonraki aşamada, günışığının yetersiz olduğu koşullarda gerekli aydınlık

düzeyini sağlamak için yapay aydınlatmanın kullanıldığı durumlarda, söz konusu cam türleri için yıllık

elektrik enerjisi tüketim verileri karşılaştırılmıştır. Cam çeşitlerinin günışığı performansına ve

aydınlatma için tüketilen enerjiye etkisini inceleyen bu çalışma ile, farklı cam tiplerinin hacim içindeki

günışığı performansını etkilediği ve bu performansa bağlı olarak yıllık aydınlatma için harcanan enerji

tüketimini de değiştirdiği görülmüştür.