MEVLEVÎ MENÂKIBNÂMESİ MAHZENÜ’L-ESRÂR’DA KADIN MOTİFİ


Önder S.

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, no.47, pp.597-628, 2022 (Peer-Reviewed Journal)