Postmodernizm ve Postyapısalcılık Üzerine Teorik Bir Soruşturma


Şahiner R.

in: Çağdaş Sanatta Postmodernizm, Neo Avangardizm ve Sinizm, Rifat Şahiner, Editor, Ütopya, Ankara, pp.14-20, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Ütopya
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.14-20
  • Editors: Rifat Şahiner, Editor
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Modernitenin birey/insan kurmacasının, ussallık, evrensellik ve hümanizm anlayışının yeniden gözden geçirilmesine dayalı tezler, üretim-tüketim ilişkilerindeki köklü değişimlerden, teknolojik aygıtların yaşamımızda kapladığı alana, akıl-duygu ikiliğinden doğa ve kültürün çatışkılı yeni haline, kimlik ve toplumsal cinsiyetten, azınlık sorunlarına, ekolojiden modern sonrası kentleşmenin getirdiği yepyeni sosyal durumlara dek uzanan oldukça kapsamlı bir dizi sorun, modern sonrası sanat ortamının tartışma düzlemini belirliyor. Buna elbette bugün artık etkisi ve niteliği farklı bir boyuta geçen küreselleşme olgusunu ve bununla birlikte gündeme gelen bir dizi meseleyi de dahil etmemiz gerekiyor.

Sanat kuramı ve pratiği arasındaki ilişkinin farklı yönleriyle bir bütün olarak gözden geçirilmesine dayanan Çağdaş Sanatta Postmodernizm, Neo Avnagardizm ve Sinizm başlıklı bu çalışma, çağımız sanatının en karakteristik özelliklerinden birkaçını mercek altına alıyor. Kitapta sırasıyla; postmodernizmin tanım ve kapsamı, neo-avangardizm, temellük anlayışı ve sinizm olguları irdeleniyor. On iki metnin üç bölümde yapılaştırıldığı bu kitapta; Roland Barthes, Michel Foucault, Andreas Huyssen, Ihab Hassan, Fredric Jameson, Hal Foster, Peter Sloterdijk ve Slavoj Žižek gibi çağımızın önemli kuramcı ve yazarlarının birbirinden önemli tez ve metinleri üzerine analizlere yer veriliyor.