Esnek Çalışma Bağlamında Psikologlar, İşçi Hareketleri ve Sendikal Kriz Bağlamında TODAP


ÜÇER S. E.

Eleştirel Psikoloji Bülteni, ss.102-111, 2010 (Hakemsiz Dergi)

  • Basım Tarihi: 2010
  • Dergi Adı: Eleştirel Psikoloji Bülteni
  • Sayfa Sayısı: ss.102-111

Özet

Bu çalışmanın hedefi, Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği Girişimi’ni,
Türkiye’de giderek yaygınlaşan ve yoğunlaşan esnek çalışma koşulları ve sendikal
kriz karşısında işçilerin geliştirdikleri tepkiler bağlamına yerleştirmeye çabalamaktır.
Türkiye’de ücretli çalışanlar dünyasının geniş kesimleri ya işsiz ya da güvencesiz, sözleşmeli,
kısa süreli ve düşük ücretli olarak istihdam edilmekteler. Bir yandan, hizmet
sektöründe çalışan en eğitimli kesimler bile bir sendikaya üye olmayı faydasız buluyor.
Öte yandan sendikaların çoğunluğu faaliyetlerini varlığını sürdürme düzeyine indirmiş
ve eğitimli ya da eğitimsiz olsun esnek çalışma koşulları altında istihdam edilen
çalışanları örgütlemekte yetersiz kalmış durumda. Sendikal örgütlenme düzeyinin
yükselmesi önündeki bu çift yönlü engeller, olumsuz çalışma koşullarının yoğunlaşması
sürecini durdurup tersine çevirebilecek bir işçi sınıfı hareketinin oluşmasını
geciktiriyor.