Esnek Çalışma Bağlamında Psikologlar, İşçi Hareketleri ve Sendikal Kriz Bağlamında TODAP


Creative Commons License

Üçer S. E.

Eleştirel Psikoloji Bülteni, sa.3, ss.102-111, 2010 (Hakemsiz Dergi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2010
  • Dergi Adı: Eleştirel Psikoloji Bülteni
  • Sayfa Sayıları: ss.102-111

Özet

Bu çalışmanın hedefi, Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği Girişimi’ni, Türkiye’de giderek yaygınlaşan ve yoğunlaşan esnek çalışma koşulları ve sendikal kriz karşısında işçilerin geliştirdikleri tepkiler bağlamına yerleştirmeye çabalamaktır. Türkiye’de ücretli çalışanlar dünyasının geniş kesimleri ya işsiz ya da güvencesiz, sözleşmeli, kısa süreli ve düşük ücretli olarak istihdam edilmekteler. Bir yandan, hizmet sektöründe çalışan en eğitimli kesimler bile bir sendikaya üye olmayı faydasız buluyor. Öte yandan sendikaların çoğunluğu faaliyetlerini varlığını sürdürme düzeyine indirmiş ve eğitimli ya da eğitimsiz olsun esnek çalışma koşulları altında istihdam edilen çalışanları örgütlemekte yetersiz kalmış durumda. Sendikal örgütlenme düzeyinin yükselmesi önündeki bu çift yönlü engeller, olumsuz çalışma koşullarının yoğunlaşması sürecini durdurup tersine çevirebilecek bir işçi sınıfı hareketinin oluşmasını geciktiriyor.