Makroporoz Hidroksiapatit Seramik Tüplerin Elektrokinetik Biriktirme Yöntemi ile Şekillendirilmesi


ÜSTÜNDAĞ C. B.

15.Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, 01 Kasım 2010

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri