Makroporoz Hidroksiapatit Seramik Tüplerin Elektrokinetik Biriktirme Yöntemi ile Şekillendirilmesi


ÜSTÜNDAĞ C. B.

15.Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, 01 November 2010

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text