Sulu Çözeltide Naftalen ve alfa-Naftol’ün Ozonlama Reaksiyonu ile Parçalanma Kinetiğinin İncelenmesi


TURHAN K. , UZMAN S., AKDENİZ A.

XIII. Ulusal Kimya Kongresi, Türkiye, 31 Ağustos - 04 Eylül 1999

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye