Aktif Ayarlı Kütle Sönümleyicili Bir Binanın Kayan Kipli Kontrolu


GÜÇLÜ R.

10.Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, 01 Ocak 2001

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri