TÜRKİYE'DE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA MUHASEBE EĞİTİMİNİN MEVCUT DURUMU: MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA BİR ARAŞTIRMA


Creative Commons License

Karkacıer A., Nayman Hamamcı H.

Muhasebe ve Denetime Bakış, cilt.20, sa.60, ss.275-295, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 20 Konu: 60
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: Muhasebe ve Denetime Bakış
  • Sayfa Sayıları: ss.275-295

Özet

Yapılan çalışmanın amacı; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Mesleki ve Teknik ortaöğretim kurumlarındaki mevcut uygulamaları incelemek ve yapılan analizler nihayetinde muhasebe eğitiminde karşılaşılan sorunları ve öğrenci profillerini belirlemektir. Bu kapsamda, Tokat ili merkez ve ilçelerinde yer alan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muhasebe ve Finansman alanında eğitim gören 11. ve 12. Sınıf öğrencilerine araştırmanın amacına uygun olarak hazırlanmış anketler uygulanmıştır. Toplanan verilere SPSS 25 yardımıyla sıklık analizi, faktör analizi ve independent sample T-test uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre; iş hayatı ve öğretmen faktörlerinin sınıflara göre farklılaştığı; ancak ders sayıları ve içerik-uygulama faktörlerinin farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin bu liseyi tercih sebebi olarak da rahat iş bulabilecek olmalarını belirttikleri tespit edilmiştir.