Tip-2 Bulanık Kümelere Dayanan TOPSIS Yöntemi: Yatırım Projeleri İçin Bir Uygulama


KAYA İ.

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 34. Ulusal Kongresi (YAEM 2014), 01 Haziran 2014

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri