Bankalardan Butik Otellere Dönüşüm Tarihsel Gelişim Sürecinde Karaköy Bankalar Caddesi Örneği


HIZLI N.

IV. Çevre Tasarım Kongresi, Tarihi Çevrede Tasarım, Kayseri, Türkiye, 5 - 06 Mayıs 2016, no.208, ss.327-338

  • Basıldığı Şehir: Kayseri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayısı: ss.327-338

Özet

Eski İstanbul’un merkezi iş alanı olarak bilinen Galata’nın, Ortaçağ’dan itibaren en önemli ticari akslarından biri olan, Galata’nın iç surları boyunca uzanan bir yol olarak ortaya çıkan Voyvoda (Bankalar) Caddesi, tarihsel açıdan önemli dönüm noktalarına tanıklık etmiş; sosyo-kültürel, ekonomik, politik açıdan pek çok değişiklikle gelişerek günümüze kadar gelmiştir.  
Ayrı ayrı dönemlerde konutlara, ticari kolonilere, hanlara, büro binalarına; köklü bir değişim içinde olduğu dönemde banka yapıları ve sigorta şirketlerine hizmet etmeye başlayan cadde, yakın dönemde Karaköy’ün yeni turizm alanı ilan edilmesiyle gündemde oldukça yer eden sermaye odaklı yatırım ve dönüşüm projelerinin ilgi odağı halini almıştır. Caddedeki belirli bir dönemin aynası olan, çoğu 1. derece tescilli banka yapıları, 2010 yılından itibaren lüks otellere dönüştürülmeye başlanmıştır.
Çalışmadaki amaç, caddenin oteller bölgesine dönüşümünde ne gibi tasarım yaklaşımlarının ele alındığını gözlemleyerek, bu yapıların otel yapılarına dönüşümünün kentsel koruma ve yeniden işlevlendirme kavramları üzerinden okunmasıdır. Çalışmada caddenin ve yer aldığı bölgenin kentsel ve mimari dokusunda meydana gelen değişimler, 4 ayrı dönemi ele alan tarihsel süreç tablosunda irdelenmiş, aynı zamanda belirli yıllardaki arazi kullanım şemaları karşılaştırılmıştır. Yurtdışından benzer örnekler araştırılmış, dönüşüm sürecinin olumlu ve olumsuz yönleri incelenmiştir.