Fizik öğretmen adaylarının MEB nca önerilen 10 sınıf fizik ders kitabına ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi


Creative Commons License

Kavcar N., Özkan G., Arıkan G., Kaya Şengören S.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.33, pp.549-570, 2014 (Peer-Reviewed Journal)